top of page
  • Bektas Duyar

Tüketici Hukuku


Duyar Hukuk Bürosu, gerek perakende sektöründe ve gerekse abonelik sözleşmeleri ile hizmet veren sektörlerde üretici/satıcı/hizmet veren vekili olarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda; mevzuata hakim olarak ve pratik çözümler üreterek tüketici hakem heyetlerinde ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi sağlanmaktadır. Ayrıca Duyar Hukuk Bürosu, muhtelif ürün ve hizmetlerin, tüketici mevzuatına uygun olarak yorumlanması ve önleyici hukukun yürütülmesi şeklinde de danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

Comments


bottom of page