top of page
  • Bektas Duyar

Sigorta Hukuku


  • İhtilafların çözümü,

  • Poliçe taslaklarının ve belgelerinin hazırlanması konusunda hukuki yardım,

  • Üst düzey sigorta birleşme ve satın almaları,

  • Özel poliçelere ilişkin danışmanlık,

  • Emeklilik, sağlık sigortası, kasko sigortası, özel sigorta, trafik sigortası, can sigortası, hayat,

sigortası, yangın sigortası, hırsızlık sigortası gibi sigortalarla ilgili hukuki ihtilafların çözümü,

  • Duyar Hukuk Bürosu olarak Mülkiyet, otomobil, sorumluluk, sağlık ve iş görmezlik sigortası hususlarında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Comments


bottom of page