top of page
  • Bektas Duyar

Sözleşmeler Hukuku


Sözleşme hukuku avukatı görevleri şöyle sıralanabilir;

Sözleşme Yapma: Sözleşme hukuku avukatları; hukuka uygun olarak tarafların arasında geçerli sözleşmeler hazırlar. Sözleşmelere dair gerekli olan tüm şartların tanımlanmasını sağlarlar.

Sözleşmelerin Yürürlükte Kalması: Sözleşmelerin yürürlükte kalmasını sağlarlar. Eğer bir sözleşmenin yürürlükte kalmasını engelleyen hukuki sorun varsa onu hızlıca çözerler.

Müzakereler: Sözleşmeler hukuku avukatının diğer önemli göreviyse müzakeredir. Sözleşmeler oluşturulurken ortaya çıkabilecek hukuki problemleri müzakere yoluyla çözmeye çalışırlar. Bunun için taraflarla müzakere yaparlar.

Sözleşme İhlali: Sözleşmeler ihlal edildiğinde hangi hukuki yaptırımlar uygulanacağını ele alırlar.

Sözleşmelerin Sona Ermesi: Sözleşme hukuku avukatları tarafından sözleşmeler sona erdirilebilir. Ayrıca ortaya çıkan hukuki konularda çözüme kavuşturulur.

Danışmanlık Hizmetleri: Sözleşmeler hukuku avukatı tarafından müvekkillerine sözleşmelerine dair hukuki konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor.

Duyar Hukuk Bürosu Franchise Sözleşmesi ,Ticari Kira Sözleşmesi, Konut Kira Sözleşmesi, Marka Lisans Sözleşmesi, Taşeron - Alt Taşeron Sözleşmesi, İnşaat Sözleşmesi, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Reklamcılık Sözleşmesi, Ticari Mal Satış Sözleşmesi, İş Sözleşmesi, Kredi Sözleşmesi vb. gibi sözleşmelerin düzenlenmesi ,müzakeresi, devamlılığı, feshi gibi aşamalarda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Comments


bottom of page