top of page
  • Bektas Duyar

Miras Davası Türleri Nelerdir? Miras Davası Süreci Nasıl İşler?

Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren miras davaları, mirasın paylaşımı konusunda yaşanan çözümsüzlüklerin giderilmesi amacına yönelik olarak açılır. Vefat eden bir kişinin geride bırakmış olduğu para, taşınmaz mülk, sanat eseri vb. gibi varlıkların kanuna uygun olarak paylaşımını konu edinen miras davaları, mirasçılar arasında yaşanan sürece göre farklı dava türleriyle açılabilmektedir. Miras davaları,

  • Tapu iptal davası

  • Tenkis davası

  • İstihkak davası

  • Verasetin iptali davası

  • Taksim ve İzale-i Şuyu davası

  • Miras sözleşmesinin iptali gibi farklı konuları içerebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu 576. maddesinde yer alan hükme göre mal ‘’ Miras mal varlığının tamamı için miras bırakanın yerleşim yerinde açılır. Miras bırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yerinde mevcut bulunan mahkemelerde görülür’’

Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras davalarının nasıl açıldığının yanı sıra miras davaları ne kadar sürer konusu da oldukça önemli bir husustur. Öyle ki mirasçıların bir araya gelerek anlaşma sağlayamadığı hallerde bu tür davaların uzun sürelerce çözülemediği ve yıpratıcı bir hal aldığı bilinmektedir. Bu sebeple bu tür davaları açmadan önce mirasçıların kendi aralarında anlaşarak bir avukat yardımıyla malların veya bırakıtların paylaşımı yolunu tercih etmeleri önerilir. Anlaşmazlık olması halinde ise miras bırakanın son ikamet adresinin bulunduğu bölgedeki yetkili mahkemede dava açmak gerekir.

Miras davaları mirasa ortak olduğu belirlenen kişilere tebligat yapılması ile başlar. Bu süreç miras davalarının uzamaması adına önemli bir süreçtir. Tebligat sürecinde davaya taraf olan herkese tebligat yapılması zorunludur. Mirasa taraf olanlardan birinin vefat etmiş olması durumunda vefat edenin mirasçıların her birine de ayrı ayrı tebligat yapılır. Açılacak olan davanın aile içi miras davası olması halinde tebligat süresi daha kısa olacağından davanın sonuçlanması da o nispette daha kısa sürebilmektedir.

Miras süreci, kuşkusuz, kolay bir süreç değildir. Büyük bir dikkatle, yasaların ve doğru avukatların yardımıyla incelenmelidir. Süreci olabildiğince az sorunla daha hızlı tamamlamak için her zaman bu kaynaklardan rehberlik istemek önemlidir. Miras davalarının hem duygusal hem de finansal yönü vardır. Bu hassas davaları yönetmek ve olumlu sonuçlandırmak gerekmektedir.

Miras Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Miras davaları bir kişinin ölümü veya gaipliğine mahkeme tarafından karar verilmiş olması sonrasında açılır. Miras ortak olduğu belirlenen taraflar arasında anlaşma olmaması halinde uzun bir süreci kapsayabilen bu tür davalarda,

  • Mirasa ortaklığı belirlenen kişilerin adres tespiti

  • Tebligatların yapılması

  • Davaya bakan mahkemenin iş yoğunluğu miras davalarının ne kadar süreceğini belirleyen etkenler arasındadır.

Bu sebeplere bağlı olarak miras davaları ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek pek de mümkün değildir. Ancak miras konusunda uzman bir avukat veya hukuk bürosundan profesyonel destek alınması halinde bu sürenin daha da kısalacağı bir gerçektir. Miras davaları incelendiğinde yaklaşık 1 ila 2 yıllık bir süreci kapsadığı görülmekle birlikte, tarafların kendi aralarında anlaşarak, bir avukat nezdinde mal paylaşımı yapmaları halinde süreç oldukça kısa bir süre içerisinde sonlanmaktadır.

Miras veya mülkle ilgili yasal durumlar kimi zaman karmaşık olabilir. Bu nedenle, tüm süreç boyunca size kimlerin yardımcı olabileceğinin yanı sıra miras davalarının temellerini anlayarak hazırlıklı olmak önemlidir. Miras avukatı bu noktada devreye girer ve olumlu bir dava yürütmeyi hedefler. Alanında uzman ve deneyimli bir miras avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page