top of page
  • Bektas Duyar

İdare Hukuku


Duyar Hukuk Bürosu olarak, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişisi (şirket, kooperatif, dernek vb.) müvekkillerimizin ilgili idare nezdinde hak kaybı yaşamaması adına hukuki ilkeler ışığında hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla hareket etmekteyiz. Bu kapsamda idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli idari başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin hukuki süreçlerin takibi noktasında müvekkillerine etkin ve verimli olarak hukuki destek sağlamaktadır.

Hukuka aykırı idari işlemlerin iptali için gerektiğinde ilgili davaların açılması ve davaların takibi; idari işlem ve eylemlerden doğan her türlü zararların giderilmesi için tam yargı davalarının açılması ve takibi, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü idare hukuku alanında ağırlıklı olarak yürüttüğümüz faaliyetlerdir.

コメント


bottom of page