top of page
  • Bektas Duyar

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Duyar Hukuk Bürosu, iş hukuku alanında uzmanlığı ile işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, üçlü iş ilişkileri ve bu alanda bireysel ve kurumsal ihtiyaçları karşılamakta ve bu doğrultudaki tüm uyuşmazlıkların çözümü hususunda hizmet vermektedir. İşçi alacaklarını mahkeme aşamasına geçmeden Arabuluculuk esnasında almayı hedeflemektedir. Diğer yandan Büro’nun iş hukuku alanındaki çalışmaları yalnızca uyuşmazlık çözümü ile sınırlı olmayıp; sözleşmelerin hazırlanması, feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması, yabancıların çalışma izinlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi gibi çeşitli konularda da danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Duyar Hukuk Bürosu, ayrıca iş hukuku konusunda uzman bilirkişi ve profesörlerle birlikte çalışmaktadır.

Comments


bottom of page