top of page
  • Bektas Duyar

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞTİRME DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

........ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN : ad-soyad-tc

VEKİLİ : Av.Bektaş DUYAR

Adnan Kahveci, Yavuz Sultan Selim Blv. Perlavista rezidans No:1/b D:B Blok kat 10 daire 96, 34250 Beylikdüzü/İstanbul

MADDİ İLGİLİ : Nüfus Müdürlüğü

KONU : Haklı nedenle isim ve soy isim değiştirilmesi ve değişikliğin nüfus kayıtlarına teşmiline ilişkin istemimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkilimizin ismi ve soy ismi kimlikte........... olarak gözükmektedir. Söz konusu idari işlemin yer aldığı aile nüfus kaydı örneği, dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur. Müvekkilin adı ve soyadı her ne kadar kimlikte ".........." olarak gözükse de ÇEVRESİ TARAFINDAN ismi ....... olarak bilinmekte ve bu ismi kullanmaktadır. İddialarımızı destekler şahit listemiz dilekçe ekinde sunulmuştur ( EK 2).

2. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, "ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliğiyle özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir." denilmektedir.

3. Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında "......" olarak geçen isim ve soyadının "......" olarak değiştirilebilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382- 388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64. Ve tüm yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :Aile Nüfus Kaydı Örneği, ,Yargıtay İçtihadı Örnekleri ,

Tanık anlatımları , ..........ve .................. isimli kişilerin şahitliği ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız nedenler ve sayın mahkemenizce göz önünde bulundurulacak sair nedenlerle;

Müvekkilin nüfus kayıtlarında "........." olarak geçen isim ve soyadının " ........." olarak değiştirilmesini ve bu ad ve soyadı değişikliğinin nüfüs kayıtlarına teşmiline karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 00.00.0000

EKLER :

1-Aile nüfus kaydı örneği

2-Yargıtay İçtihadı Örnekleri

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


Comments


bottom of page