top of page
  • Bektas Duyar

İcra ve İflas Hukuku


Duyar Hukuk Bürosu , icra hukuku alanındaki uzmanlığı ve hedef odaklı çalışma sistemi ile alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yaparak en kısa sürede tahsilat yapmayı hedeflemektedir. Öte yandan müvekkilleri aleyhine başlatılan icra takiplerinin durdurulması ve haciz riskinin ortadan kaldırılması için gerekli işlemleri yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

Comments


bottom of page