top of page
  • Bektas Duyar

Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması


Duyar Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu , Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data ProtectionRegulation/ GDPR) düzenlemeleri ve Türkiye’de 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) çerçevesinde müvekkillerine ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sunulan danışmanlık hizmeti kapsamında faaliyet alanlarına göre şirketlerin Kişisel Veri İşleme analizleri yapılmakta, kişisel veri envanterleri oluşturulmakta, Veri Sorumluları Sicili (VERBİS)’ne kayıt yükümlülüğü doğrultusunda kayıt işlemleri yapılmakta, Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi, Muhafazası, Silinmesi ve Anonimleştirilmesine ilişkin politikalar ile ihtiyaca yönelik aydınlatma metinleri hazırlanmakta, sözleşme metinleri KVKK ile uyumlu olacak şekilde revize edilmekte, iç eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapılması sağlanarak yüksek seviyede farkındalık oluşturulmakta, teknik ve idari tedbirlerin alınması amacıyla teknik altyapının desteklenmesi için çözüm ortakları ile işbirliği kurulmaktadır. Bunlarla birlikte, kişisel verilerin korunması ile sınırlı olmaksızın, veri güvenliği ve bilişim sistemlerine ilişkin her türlü hukuki konuda müvekkillerine hizmet sunmakta, elektronik ortamda yapılan işlemlere ve veri güvenliğine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması kapsamında müvekkillerine danışmanlık vermekte ve bilişim suçları alanında da müvekkillerden gelen talepler doğrultusunda yargılama süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

Comentários


bottom of page